Pesten

Naast weerbaarheidstrainingen aan kinderen die bijvoorbeeld gepest zijn of pesten, geef ik als pestexpert advies aan professionals en ouders op het gebied van sociale veiligheid, groepsdynamiek en pesten. In september 2019 vindt weer de Week tegen Pesten plaats en dat is hét moment om als organisatie aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Workshops

In de Week tegen Pesten – maar ook daarbuiten –  geef ik workshops op scholen, BSO’s  en verenigingen. Dat kan zijn omdat er al een pestprobleem speelt, maar in de meeste gevallen willen organisaties vooral dat kinderen zich bewust worden van hun eigen rol in de groep. En wat zij er zélf aan kunnen doen om de sfeer goed te houden.  Ik zet de Sta Sterk Methodiek van de stichting Omgaan met Pesten effectief in om de groep helpers te vergroten en te versterken.
Ook geef ik korte(re) workshops over bijvoorbeeld cyberpesten, meidenvenijn, zelfvertrouwen en groepsdynamiek.  De workshops zijn positief van aard en  ik leg de nadruk op het gevoel van veiligheid in de groep en welke rol je daar zelf in hebt.  Een concrete invulling van een workshop of training kan uiteraard besproken worden tijdens een persoonlijk gesprek.

Adviseur sociale veiligheid

Als adviseur sociale veiligheid en gecertificeerd anti-pest coördinator ben ik ook inzetbaar als mediator in conflictsituaties op scholen, sportverenigingen en BSO’s. Ik kan meedenken en meeschrijven aan een goed onderbouwd anti-pestprotocol of sociaal veiligheidsplan. Is de sfeer in uw organisatie niet fijn? Is er onvrede en straalt dat over naar de kinderen? Ook daarin kan ik rol spelen met bijvoorbeeld de tool ‘Gesprek zonder Schuldvraag’ om onvrede uit te spreken en samen tot een oplossing te komen.

Cursussen en studiedagen

Ook faciliteer ik workshops, thema-bijeenkomsten en studiedagen voor professionals en ouders. Wilt u een inhoudelijke ouderavond organiseren? Heeft u nog input nodig voor een studiedag? Valt er een leerkracht uit? Ik bied meerdere workshops die aansluiten bij thema sociale veiligheid en pesten.

Onlangs gaf ik als pestdeskundige advies in het vrouwen-weekblad Vriendin: