Praktische info

De Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. De Sta Sterk Training als anti-pestproject staat in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De overkoepelende Stichting Omgaan met Pesten is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting Omgaan met Pesten

De Dappere Draak is aangesloten bij de landelijke Stichting Omgaan met Pesten die zich sterk maakt om (preventief) het pestprobleem op te lossen en daartoe diverse producten heeft ontwikkeld. De Sta Sterk Training is daar één van.

Tarieven

Deze groepstraining van De Dappere Draak omvat 10 lessen van 75 of 90 minuten, 2 informatieavonden voor ouders van elk  2 uur, een werkboek en andere materialen, nakijken van huiswerk, beantwoorden van vragen van ouders en een feestelijk afscheid met diploma. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats van een uur waarvoor geen kosten worden berekend. De kosten voor een groepstraining zijn € 349,- per deelnemer. Voor een individuele training  zijn de kosten vanaf € 249,-.

Bij een individuele training zijn er doorgaans minder lessen nodig. Afhankelijk van de hulpvraag en de behoeftes maken we met elkaar een prijsafspraak.

Vergoeding zorgverzekering

Een klein aantal zorgverzekeraars (in 2018 zijn dit in ieder geval Zorg en Zekerheid en ONVZ) is sterk in het vergoeden van kosten voor preventieve maatregelen, waaronder weerbaarheidstrainingen. Zij vergoeden daarom een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de Sta Sterk Training. In het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar kun je nagaan of je zorgverzekeraar de Sta Sterk Training vergoedt. Check bij je zorgverzekeraar ook of de training wellicht onder alternatieve geneeswijze, psychologische zorg of preventie cursussen valt.