Praktische info

De Dappere Draak is aangesloten bij de landelijke Stichting Omgaan met Pesten die zich sterk maakt om (preventief) het pestprobleem op te lossen en daartoe diverse producten heeft ontwikkeld. De Sta Sterk Training is daar één van. De Stichting Omgaan met Pesten is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De sta sterk methode

Uitgangspunt van de Sta Sterk Training is lichaamstaal. Wist je dat van je boodschap maar liefst 55% bepaald wordt door non-verbale communicatie? Dus wát je zegt en de manier waaróp je iets zegt veel minder belangrijk is dan je lichaamstaal? Daar gaan we tijdens de training dan ook flink mee aan de slag.
Maar we gaan niet alleen oefenen met de kracht van je lichaam, maar ook met de kracht van je gedachten. Vaak zijn het vervelende, angstige gedachtes die je kind ervan weerhouden om bijvoorbeeld iets te zeggen in de klas of aangeven dat je kind ergens last van heeft. Hier gaan we oefenen met het gebruiken van opbeurende, sterke en leuke gedachtes die je kind helpen meer voor zichzelf op te komen.

Kinderen die de Sta Sterk Training gevolgd hebben staan steviger in hun schoenen, weten beter hoe ze op anderen moeten reageren, leren nee te zeggen en hun mening te geven, leren een gesprekje aan te knopen, leren duidelijk hun grenzen aan te geven en voelen zich minder verlegen en staan sterk rechtop.

Ook kinderen die te maken hebben gehad met pesten of vervelend ander gedrag kunnen heel veel baat hebben bij de Sta Sterk Training. Doordat ze leren duidelijk te zeggen waar ze last van hebben en wat het met hun doet, komen ze méér voor zichzelf op en groeit hun zelfvertrouwen.

Tarieven

Deze groepstraining van De Dappere Draak omvat 10 lessen van 75 of 90 minuten, 2 informatieavonden voor ouders van elk  2 uur, een werkboek en andere materialen, nakijken van huiswerk, beantwoorden van vragen van ouders en een feestelijk afscheid met diploma. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats van een uur waarvoor geen kosten worden berekend. De kosten voor een groepstraining zijn € 349,- per deelnemer. Voor een individuele training  zijn de kosten vanaf € 249,-.

Bij een individuele training zijn er doorgaans minder lessen nodig. Afhankelijk van de hulpvraag en de behoeftes maken we met elkaar een prijsafspraak.

Vergoeding zorgverzekering

Een klein aantal zorgverzekeraars (in 2019 zijn dit in ieder geval Zorg en Zekerheid en ONVZ) is sterk in het vergoeden van kosten voor preventieve maatregelen, waaronder weerbaarheidstrainingen. Zij vergoeden daarom een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de Sta Sterk Training. In het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar kun je nagaan of je zorgverzekeraar de Sta Sterk Training vergoedt. Check bij je zorgverzekeraar ook of de training wellicht onder alternatieve geneeswijze, psychologische zorg of preventie cursussen valt.